Кирил и Методий , азбука

Йеронимова азбука и азбуката на Кирил и Методий

Какво представлява известната Йеронимова азбука и какво е общото ѝ с азбуката на Кирил и Методий?

Кирил и Методий нямат общо с азбуката, на която пишем днес. Истината за българската азбука е по-грандиозна! Тя показва колко древни сме и какво сме дали наистина на света. В навечерието на 24 май доц. Веселина Вачкова участва в предаването на Стойчо Керев „Новото познание“ и разкри истини, с които можем да се гордеем.

Кирил и Методий не са това, за което ни се представят в учебниците. Но ние не трябва да се отказваме от тях, подчерта д-р Вачкова. Нейната теза не е официална, нито общоприета, но ни изпълва с още по-голяма гордост.

Ние сме свикнали да казваме, че азбуката на Кирил и Методий е създадена някъде 855 г, някъде в Мала Азия, в Малоазийския Олимп. Твърди се, че двамата създават глаголицата. Нещата са много различни, започва доц. Веселина Вачкова в „Новото познание“ в разговор със Стойчо Керев.

Ето някои нейни доводи.

Методий, а не Кирил

В училище ни казват, че Кирил и Методий създават българската азбука. Но истината за българската азбука води към Методий, не към Кирил.

През Средновековието човека, който се свързва с азбука, на която се проповядва, това е Методий. В цялата западна литература от 8 до 13 век се пише за Методий, който проповядвал на негова азбука.

Кирил се споменава в друг контекст – за пренасянето и погребването на мощите на Климент Римски. Не се и споменава, че с Методий са братя.

Кирил и Методий , азбука
доц. Веселина Вачкова е експерт по Късна античност, културолог и историк

Историкът и културолог доц. Вачкова смята, че най-достоверно животът на Кирил и Методий е разказан в Солунската легенда. В писмените източници не се споменава името „глаголица“, а се говори за еретически писмена, на които Методий проповядвал. Името „глаголица“ е българско, защото само на български значи нещо. То означава давам живот, давам образ на нещата.

Който е ходил в Хърватска, в Дубровник, знае, че сувенирите са с глаголически знаци. Глаголицата им е емблема и от тази гледна точка трябва да се запитаме защо глаголицата най-дълго се употребява там – до 17 век. Последните печатни книги на глаголица са от 19 век. Тя не е била неупотребявана, както би могло да се помисли. Обаче в Хърватска наричат тази азбука „йеронимова“. И д-р Вачкова дава своята теза за този факт.

Кой е Йероним и какво доказва делото му?

Името му не е така познато, но има пряко отношение към въпроса кога е създадена българската азбука.

Йероним е живял през 4 век и е използвал определена азбука за проповядване. Официалната доктрина в Хърватска е, че той е използвал глаголица. Но ние можем да кажем какво точно използва Йероним. Той не е измислил тази азбука. Той я заимства, защото тя съществува.

Йероним превежда първото голямо богословско съчинение, което някога е писано  – Космография. Тоест история на световната история и смисъла на историята. Авторът се нарича Етикус Истер. Той пише на илирийски език.

Йероним е илириец, знае езика. Той превежда Космография на латински. На края на превода пише буквите, които всъщност използва тази азбука, на която е писал Етик. Йероним просто употребява една азбука, която не е точно глаголица, но изключително много прилича на глаголицата.

Кога глаголицата става отново актуална?

Това се случва в 9 век. Причината е, че българската книжовна школа от Златния век, която запазва най-дълго време глаголицата, е разположената като локация най-далече на запад. Това е Охридската школа. Ето защо когато прочетем, че Климент Охридски бил създал кирилицата и я кръстил в чест на учителя си Кирил, това е абсурдно. В Охрид има много късно засвидетелствано употребяване на кирилица.

Вижте тези материали по темата, преди да продължите с четенето по-надолу:

На практика кирилицата се появява на съвсем друго място – тя се появява в Преслав, още края на 9 или началото на 10 век. Има спорни датировки, че е точно 931 г. по надпис върху керамична ваза от Преслав. Това означава, че кирилицата не е свързана с книжовната дейност на Климент Охридски.

Как изглежда кирилицата?

Кирил и Методий , азбука
глаголица и кирилица таблица

Тя има 24-е букви на гръцката азбука + 12 букви от глаголицата. Гърците не могат да изговарят много наши звуци. Например Ж – една от най-свещените букви в нашата азбука – живот, жертва.

Значи в кирилицата, която днес използваме, 1/3 част е глаголица.

Ако искаме да видим на какво е писано в Преслав, отиваме в Пазарджик в музея и първото от входа са руните. С надпис: писмени знаци в Плиска 10-11 век. Тоест използвани са паралелно и руни.

Големият проблем е

Кога и защо се отказваме от глаголицата

Защо в западна посока разпространяваме глаголица, а в източна посока – кирилицата.

Кирилицата категорично не е създадена нито от Кирил, Методий или Климент. Тя е създадена или по-точно е модифицирана в Преслав. После към Русия носим кирилица, а към Хърватска – глаголица.

Глаголицата и кирилицата са скрити!

За това също разказва в интервюто културолога доц. Вачкова. Тя го обяснява с факта, че нашата писменост е била по-стара от официалните богослужебни езици.

Тя идва от писмеността на бесите и гетите, за които имаме категорични доказателства. Например Овидий 1 век е заточен в днешна Констанца и започва да пише на местния език, за да има кой да го чете. Той е доказателство, че съществува такъв местен език.

Следващият, който използва тази писменост, е Етик. В края на 4-5 век в Ремесиана Никита превежда Библията на бески и проповядва на бесите. 4-5 век имаме литургичен език, който е местният език. До най-западните днешни български земи. Това е фактът.

Самият Йероним още не е превел Библията на латински. Няма втори литургичен език. Имаме проповядване на местния език с местната писменост. Естествено, че ще бъде скрита тази писменост. Ще бъде не просто дискредитирана, а премълчана, категорична е доц. Вачкова и пояснява:

Има два литургични езика – латински и еврейски. Но нашият Черноризец Храбър казва, че по-стар от тях е сирийския. Казва го и св. Кирил в диспута с триезичниците във Венеция. Казва го и Херодот.

Описана е следната история: египтяните се питали кой е най-древния народ. И един фаран от 7 век преди Христа затворил 2 деца без контакт с хора, за да види на какъв език ще проговорят. И те изрекли думата „бекус“.

Оказва се, че на фригийски „бекус“ е хляб. А цялото Фригийско царство на практика е тракийско. Т. нар. сирийци, за които говори Кирил, населяват областта на Фригия и на Мидия. Местният език е най-древният. На него е говорил Адам.

Кога се появява названието кирилица

Кирил и Методий , азбука
глаголица и кирилица таблица

Това е чак в 16 век. Заедно с това се появява и понятието „словени“.

Словени са тези хора, които носят словото. Терминът също се изковава в Преслав. Не е изключено това да е част от грандиозната програма на Златния век за културна империя.

Ромеи не е етнос, това е култура. Словени също не е етнос, словени са тези, които употребяват древната писменост, извършват богослужения на нея. Това е културен модел, отбелязва ученият.

Значи създаваме културен етнос. Той започва от Хърватска и покрива цяла Русия. Всички хора започват да се отъждествяват като словени – имат словенски език и писменост. Това е създаване на културна общност от имперски тип, който е по-голяма от политическата карта на държавата, в която се реализира тази идея.

Вероятно идеята е още на Борис – за културна експанзия, която се оказва много успешна.

Кога се създава сегашната азбука

Тя не се създава, а се осакатява. Случва се в 20 век, след 9 септ. От азбуката се изваждат носовите и ятовата гласна, както и еровете. От 36 буквите стават 30. Това е осакатяване, защото всяка буква носи образ, смисъл и цифрова стойност. Всичко отпада без нужда.

Наричаното днес „кирилица“, е поредна комбинация, каза още доц. д-р Вачкова.

Още по-подробно нейните тези може да проследите в предаването:

Да подредим:

Колко са азбуките и в какъв ред са измислени?

Българска азбука – създаване. Работа в 5 действия, продължила няколко века.

#1 Йеронимова азбука – праглаголица

Наименованието е условно, защото има спор – дали азбуката е от Йероним или от Етикус Истер. Азбуката на Космография бива наречена от учените праглаголица. Тя има 22 букви и се датира от 4 век.

По този въпрос винаги е имало сериозно разногласие между изследователите. Според едни тя е дело на самия Етикус Истер, който е създал тези предглаголически букви и ги е разпространил при хърватите. Други оспорват това и приписват труда на Йероним, както е и наречено – йеронимова азбука.

Едно е сигурно, праглаголицата и глаголицата са сходни. По този въпрос няма пререкания.

Интересна е тезата на Божидар Пейчев, публикувана през 1979 г. Той смята, че глаголицата е усъвършенствана от Йероним през 4 век, но тя е вариант на по-ранна писменост, използвана от Етикус (йеронимова азбука).

А защо Етикус Истер е използвал такова писмо? Той е славянин, може би българин. Името Истер значи „Дунав“ и потеклото му е от Скития, разбирайте Добружда. По-стари изследователи смятат, че авторът е роден край Силистра (това се доказва чрез средствата на топонимията).

В такъв случай славянско писмо съществува от 4 век. Това е азбуката, на която е творил Етикус – скит или славянин, който тогава е било едно и също.

Маурус Храбан в съчинението „За изобретяването на езиците“ допуска, че Космография на Етикус Истер е написано на славянски език (скитски), а Йероним е превел на латински.

Тази теза има много противници. По геополитически и исторически причини мнозина се опитват да отнемат от славяните един доста ранен учен Етикус Истер.

Нататък и хърватите приемат, че Йероним е създател, а не преводач и разпространяващ тези ранни букви. Времето на Йероним е същото – IV—V в. Но не може да се пренебрегват два факта. Едното е, че тогава и в западната част на Балканския п-в са обитавали славяни, за които е била предназначена тази писменост – букви, създадени по техния език. И второ, самият Йероним казва, че е Истер е съставил азбука на своя си език, която той предоставя в превода си.

Предположението е, че ако на запад са съществували славяни, нуждаещи се от писменост, то пък на изток са обитавали славяни, притежаващи вече такива с писменост, от които тя е взета.

Самият Йероним утвърждава, че Етикус е скит – славянин. И съставената от него праглаголица е била славянско писмо.

#2 Азбука на Улфила

По същото време се  появява още една азбука. Тя бива наречена готска и има 26 букви. Създадена е в село, близо до Велико Търново. Времето е същото – 4 век.

#3 Глаголицата

Тя е доста по-различна, поне по брой на буквите – 41. Датира се в 9 век. Според едни изследователи, тя идва от йеронимовата азбука, която е била развита.

Буквите на глаголицата не приличат на известните азбуки, тя е напълно различна. Тя получава разпространение сред южните славяни, а в стара Русия е използвана много малко, има само единични надписи.

По какво се различава от кирилицата? Разликата е в графичното изписване и в числовите значения на буквите.

# 4 Кирилицата

Колко букви има българската азбука? Азбука №4 има 33 букви. Въпреки името си, тя е сглобена не от Кирил, а от Климент Охридски.

#5 Азбуката, с която пишем днес

И №5 е вече съвременната – азбуката, с която пишем днес. Тя също де реформира във времето.

Видео: „Новото познание“ и по-рано посвещава свое предаване на българските азбуки.

 

Първоначално публикувано на:21.07.2020 @ 19:50

За Радост Димитрова

Прочети още

Отвращаване от алкохол. Лечение на алкохолизъм в домашни условия

Има ли ефикасно лекарство против алкохолизъм? Тайно лечение в домашни условия

Търсим ефикасно лекарство против алкохолизъм. Възможно ли е тайно лечение на алкохолизъм с хапчета и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *