Кирил и Методий , азбука

Йеронимова азбука и азбуката на Кирил и Методий

Какво представлява известната Йеронимова азбука и какво е общото ѝ с азбуката на Кирил и Методий?

Кирил и Методий нямат общо с азбуката, на която пишем днес. Истината за българската азбука е по-грандиозна! Тя показва колко древни сме и какво сме дали наистина на света. В навечерието на 24 май доц. Веселина Вачкова участва в предаването на Стойчо Керев „Новото познание“ и разкри истини, с които можем да се гордеем.

Кирил и Методий не са това, за което ни се представят в учебниците. Но ние не трябва да се отказваме от тях, подчерта д-р Вачкова. Нейната теза не е официална, нито общоприета, но ни изпълва с още по-голяма гордост.

Ние сме свикнали да казваме, че азбуката на Кирил и Методий е създадена някъде 855 г, някъде в Мала Азия, в Малоазийския Олимп. Твърди се, че двамата създават глаголицата. Нещата са много различни, започва доц. Веселина Вачкова в „Новото познание“ в разговор със Стойчо Керев.

Ето някои нейни доводи.

Методий, а не Кирил

В училище ни казват, че Кирил и Методий създават българската азбука. Но истината за българската азбука води към Методий, не към Кирил.

През Средновековието човека, който се свързва с азбука, на която се проповядва, това е Методий. В цялата западна литература от 8 до 13 век се пише за Методий, който проповядвал на негова азбука.

Кирил се споменава в друг контекст – за пренасянето и погребването на мощите на Климент Римски. Не се и споменава, че с Методий са братя.

Кирил и Методий , азбука
доц. Веселина Вачкова е експерт по Късна античност, културолог и историк

Историкът и културолог доц. Вачкова смята, че най-достоверно животът на Кирил и Методий е разказан в Солунската легенда. В писмените източници не се споменава името „глаголица“, а се говори за еретически писмена, на които Методий проповядвал. Името „глаголица“ е българско, защото само на български значи нещо. То означава давам живот, давам образ на нещата.

Който е ходил в Хърватска, в Дубровник, знае, че сувенирите са с глаголически знаци. Глаголицата им е емблема и от тази гледна точка трябва да се запитаме защо глаголицата най-дълго се употребява там – до 17 век. Последните печатни книги на глаголица са от 19 век. Тя не е била неупотребявана, както би могло да се помисли. Обаче в Хърватска наричат тази азбука „йеронимова“. И д-р Вачкова дава своята теза за този факт.

Кой е Йероним и какво доказва делото му?

Името му не е така познато, но има пряко отношение към въпроса кога е създадена българската азбука.

Йероним е живял през 4 век и е използвал определена азбука за проповядване. Официалната доктрина в Хърватска е, че той е използвал глаголица. Но ние можем да кажем какво точно използва Йероним. Той не е измислил тази азбука. Той я заимства, защото тя съществува.

Йероним превежда първото голямо богословско съчинение, което някога е писано  – Космография. Тоест история на световната история и смисъла на историята. Авторът се нарича Етикус Истер. Той пише на илирийски език.

Йероним е илириец, знае езика. Той превежда Космография на латински. На края на превода пише буквите, които всъщност използва тази азбука, на която е писал Етик. Йероним просто употребява една азбука, която не е точно глаголица, но изключително много прилича на глаголицата.

Кога глаголицата става отново актуална?

Това се случва в 9 век. Причината е, че българската книжовна школа от Златния век, която запазва най-дълго време глаголицата, е разположената като локация най-далече на запад. Това е Охридската школа. Ето защо когато прочетем, че Климент Охридски бил създал кирилицата и я кръстил в чест на учителя си Кирил, това е абсурдно. В Охрид има много късно засвидетелствано употребяване на кирилица.

Вижте тези материали по темата, преди да продължите с четенето по-надолу:

На практика кирилицата се появява на съвсем друго място – тя се появява в Преслав, още края на 9 или началото на 10 век. Има спорни датировки, че е точно 931 г. по надпис върху керамична ваза от Преслав. Това означава, че кирилицата не е свързана с книжовната дейност на Климент Охридски.

Как изглежда кирилицата?

Кирил и Методий , азбука
глаголица и кирилица таблица

Тя има 24-е букви на гръцката азбука + 12 букви от глаголицата. Гърците не могат да изговарят много наши звуци. Например Ж – една от най-свещените букви в нашата азбука – живот, жертва.

Значи в кирилицата, която днес използваме, 1/3 част е глаголица.

Ако искаме да видим на какво е писано в Преслав, отиваме в Пазарджик в музея и първото от входа са руните. С надпис: писмени знаци в Плиска 10-11 век. Тоест използвани са паралелно и руни.

Големият проблем е

Кога и защо се отказваме от глаголицата

Защо в западна посока разпространяваме глаголица, а в източна посока – кирилицата.

Кирилицата категорично не е създадена нито от Кирил, Методий или Климент. Тя е създадена или по-точно е модифицирана в Преслав. После към Русия носим кирилица, а към Хърватска – глаголица.

Глаголицата и кирилицата са скрити!

За това също разказва в интервюто културолога доц. Вачкова. Тя го обяснява с факта, че нашата писменост е била по-стара от официалните богослужебни езици.

Тя идва от писмеността на бесите и гетите, за които имаме категорични доказателства. Например Овидий 1 век е заточен в днешна Констанца и започва да пише на местния език, за да има кой да го чете. Той е доказателство, че съществува такъв местен език.

Следващият, който използва тази писменост, е Етик. В края на 4-5 век в Ремесиана Никита превежда Библията на бески и проповядва на бесите. 4-5 век имаме литургичен език, който е местният език. До най-западните днешни български земи. Това е фактът.

Самият Йероним още не е превел Библията на латински. Няма втори литургичен език. Имаме проповядване на местния език с местната писменост. Естествено, че ще бъде скрита тази писменост. Ще бъде не просто дискредитирана, а премълчана, категорична е доц. Вачкова и пояснява:

Има два литургични езика – латински и еврейски. Но нашият Черноризец Храбър казва, че по-стар от тях е сирийския. Казва го и св. Кирил в диспута с триезичниците във Венеция. Казва го и Херодот.

Описана е следната история: египтяните се питали кой е най-древния народ. И един фаран от 7 век преди Христа затворил 2 деца без контакт с хора, за да види на какъв език ще проговорят. И те изрекли думата „бекус“.

Оказва се, че на фригийски „бекус“ е хляб. А цялото Фригийско царство на практика е тракийско. Т. нар. сирийци, за които говори Кирил, населяват областта на Фригия и на Мидия. Местният език е най-древният. На него е говорил Адам.

Кога се появява названието кирилица

Кирил и Методий , азбука
глаголица и кирилица таблица

Това е чак в 16 век. Заедно с това се появява и понятието „словени“.

Словени са тези хора, които носят словото. Терминът също се изковава в Преслав. Не е изключено това да е част от грандиозната програма на Златния век за културна империя.

Ромеи не е етнос, това е култура. Словени също не е етнос, словени са тези, които употребяват древната писменост, извършват богослужения на нея. Това е културен модел, отбелязва ученият.

Значи създаваме културен етнос. Той започва от Хърватска и покрива цяла Русия. Всички хора започват да се отъждествяват като словени – имат словенски език и писменост. Това е създаване на културна общност от имперски тип, който е по-голяма от политическата карта на държавата, в която се реализира тази идея.

Вероятно идеята е още на Борис – за културна експанзия, която се оказва много успешна.

Кога се създава сегашната азбука

Тя не се създава, а се осакатява. Случва се в 20 век, след 9 септ. От азбуката се изваждат носовите и ятовата гласна, както и еровете. От 36 буквите стават 30. Това е осакатяване, защото всяка буква носи образ, смисъл и цифрова стойност. Всичко отпада без нужда.

Наричаното днес „кирилица“, е поредна комбинация, каза още доц. д-р Вачкова.

Още по-подробно нейните тези може да проследите в предаването:

Да подредим:

Колко са азбуките и в какъв ред са измислени?

Българска азбука – създаване. Работа в 5 действия, продължила няколко века.

#1 Йеронимова азбука – праглаголица

Наименованието е условно, защото има спор – дали азбуката е от Йероним или от Етикус Истер. Азбуката на Космография бива наречена от учените праглаголица. Тя има 22 букви и се датира от 4 век.

По този въпрос винаги е имало сериозно разногласие между изследователите. Според едни тя е дело на самия Етикус Истер, който е създал тези предглаголически букви и ги е разпространил при хърватите. Други оспорват това и приписват труда на Йероним, както е и наречено – йеронимова азбука.

Едно е сигурно, праглаголицата и глаголицата са сходни. По този въпрос няма пререкания.

Интересна е тезата на Божидар Пейчев, публикувана през 1979 г. Той смята, че глаголицата е усъвършенствана от Йероним през 4 век, но тя е вариант на по-ранна писменост, използвана от Етикус (йеронимова азбука).

А защо Етикус Истер е използвал такова писмо? Той е славянин, може би българин. Името Истер значи „Дунав“ и потеклото му е от Скития, разбирайте Добружда. По-стари изследователи смятат, че авторът е роден край Силистра (това се доказва чрез средствата на топонимията).

В такъв случай славянско писмо съществува от 4 век. Това е азбуката, на която е творил Етикус – скит или славянин, който тогава е било едно и също.

Маурус Храбан в съчинението „За изобретяването на езиците“ допуска, че Космография на Етикус Истер е написано на славянски език (скитски), а Йероним е превел на латински.

Тази теза има много противници. По геополитически и исторически причини мнозина се опитват да отнемат от славяните един доста ранен учен Етикус Истер.

Нататък и хърватите приемат, че Йероним е създател, а не преводач и разпространяващ тези ранни букви. Времето на Йероним е същото – IV—V в. Но не може да се пренебрегват два факта. Едното е, че тогава и в западната част на Балканския п-в са обитавали славяни, за които е била предназначена тази писменост – букви, създадени по техния език. И второ, самият Йероним казва, че е Истер е съставил азбука на своя си език, която той предоставя в превода си.

Предположението е, че ако на запад са съществували славяни, нуждаещи се от писменост, то пък на изток са обитавали славяни, притежаващи вече такива с писменост, от които тя е взета.

Самият Йероним утвърждава, че Етикус е скит – славянин. И съставената от него праглаголица е била славянско писмо.

#2 Азбука на Улфила

По същото време се  появява още една азбука. Тя бива наречена готска и има 26 букви. Създадена е в село, близо до Велико Търново. Времето е същото – 4 век.

#3 Глаголицата

Тя е доста по-различна, поне по брой на буквите – 41. Датира се в 9 век. Според едни изследователи, тя идва от йеронимовата азбука, която е била развита.

Буквите на глаголицата не приличат на известните азбуки, тя е напълно различна. Тя получава разпространение сред южните славяни, а в стара Русия е използвана много малко, има само единични надписи.

По какво се различава от кирилицата? Разликата е в графичното изписване и в числовите значения на буквите.

# 4 Кирилицата

Колко букви има българската азбука? Азбука №4 има 33 букви. Въпреки името си, тя е сглобена не от Кирил, а от Климент Охридски.

#5 Азбуката, с която пишем днес

И №5 е вече съвременната – азбуката, с която пишем днес. Тя също де реформира във времето.

Видео: „Новото познание“ и по-рано посвещава свое предаване на българските азбуки.

 

Първоначално публикувано на:21.07.2020 @ 19:50

За Радост Димитрова

Прочети още

Какво ядат врабчетата?

Тайните на едно врабче. Какво ядат врабчетата? Хранилка за птици как се прави?

Какво ядат врабчетата? Каква храна за врабчета да вземем? Как да направим хранилка за птици …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *